Кафедра хірургії №2

Клініка хірургії працює на базі Львівської Обласної клінічної лікарні.

До її складу входить:

Хірургічне відділення №2 та Хірургічне відділення №3,

на базі якого знаходиться кафедра хірургії №1

Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького

Клініку у свій час очолювали відомі в світі хірургі: Л. Ридигер, А. Шрамм, Т. Островський, Ю. Караванов. Зараз клініку очолює відомий хірург-вчений акад. М.П. Павловський.

 

 

ЧУКЛІН Сергій Миколайович

 

ЧУКЛІН Сергій Миколайович (17.09.1958, Львів) — професор кафедри факультетської хірургії /хірургії № 1 (від 1997).

Закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту (1981).

Працював: клінічний ординатор (1981-83), старший лаборант (1983-88), асистент (1988-95), доцент (1995-97), професор (від 1997) кафедри факультетської хірургії/хірургії № 1 Львівського медичного університету.

Кандидат медичних наук (1986), доктор медичних наук (1994), доцент (1996), професор (2001).

Лауреат Державної премії України (2008).

Напрями наукових досліджень: вивчення питань етіопатогенезу, діагностики та лікування цирозу печінки, портальної гіпертензії, гострого панкреатиту, хірургічної патології селезінки, шоку.

Автор близько 650 наукових і навчально-методичних праць, серед них 4 монографії, 2 патенти, 2 навчальні посібники.

Підготував 3 кандидатів, 1 доктора наук.

Основні праці: Иммунологические аспекты хирургии циррозов и хронических гепатитов (канд. дис.). Львів, 1986; Імуногормональні наслідки спленектомії (докт. дис.). Київ, 1994; Селезінка. Анатомія, фізіологія, імунологія, актуальні проблеми хірургії (монографія). Львів, ЛДМІ, 1996 (співавт.); Псевдокісти підшлункової залози (монографія). Львів, ЛДМІ, 1997 (співавт.); Декомпенсированный цирроз печени (монографія). Львів, ЛДМІ, 1999 (співавт.); Интерлейкины (монографія). Львів, Ліга-Прес, 2005 (співавт.).

Використані матеріали: Who’s Who in the World. Marquis Who’s Who, 1995; Who’s Who in Science and Engineering. Marquis Who’s Who, 1996; Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького: рік 2000. Львів, Наутілус, 2000: 123-125; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького: довідник 2004. Львів, Наутілус, 2004: 152-154; Архів ЛНМУ [фото].

А. Переяслов