КАФЕДРА ХІРУРІЇ №1

Напрями лікувальної діяльності кафедри хірургії №1:
- абдомінальна хірургія.

- ендокринна хірургія.

Лікарську допомогу хворим надають 14 працівників кафедри з вищою кваліфікаційною категорією з хірургії,  2 – з першою і 7 – з другою.
У клініці традиційно розвивається хірургія печінки і позапечінкових жовчних проток - вогнищеві ураження печінки, зокрема, первинний і метастатичний рак, доброякісні пухлини, абсцеси, паразитарні та непаразитарні кісти, портальна гіпертензія, холедохолітіаз, пухлини, травми і стриктури жовчних проток.
Успішно впроваджені лапароскопічна холецистектомія, ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатикографія, папілосфінктеротомія й ендобіліарне та панкреатичне стентування, ендоскопічні цистогастро-цистодуоденостомії, ендоваскулярні втручання – емболізація, хіміо-, антибактерійна терапія, тощо. Постійно вдосконалюють методи панкреатодуоденальної резекції з приводу раку підшлункової залози, резекції її хвостової частини та панкреатикоєюностомії при хронічному індуративному панкреатиті. В центрі уваги знаходяться методи лікування хворих на гострий панкреатит, у тому числі пункційного і ендоскопічного,.
Розвивається хірургія злоякісних новотворах та ускладненнях запальних захворювань товстої кишки – хвороба Крона, неспецифічний виразковий коліт. Опрацьовані і впроваджені нові методи лікування шоку - септичного і геморагічного.
Багаторічні фундаментальні дослідження присвячено методам діагностики і хірургічного лікування захворювань щитоподібної, прищитоподібних та надниркових залоз, зокрема, вузлового, тиреотоксичного та рецидивного зоба, раку щитоподібної залози, первинного гіперпаратиреозу, феохромоцитоми, кортикостероми, андростероми тощо.                  
Серед інших проблем - удосконалення діагностики і лікування гормонально активних пухлин підшлункової залози: гастрином, інсуліном, апудом. Впроваджено лапароскопічні методи хірургічного лікування гормональноактивних пухлин і склерокістозу яєчників, неплідності жінок, вдосконалюється хірургічна корекція генетично зумовлених природжених вад статевих органів.
Міжнародне визнання отримав досвід клініки з хірургічного лікування цукрового діабету та його ускладнень. 

Співробітники кафедри надають консультативну допомогу відділенням Львівської обласної клінічної лікарні, лікувальним закладам міста Львів і Львівської області. Щороку надається консультацій 10000-12000 хворим, виконується 3200-3500 оперативних втручань в базових відділеннях клініки та інших лікувальних закладах.

Лукавецький Олексій Васильович

доктор медичних наук, професор

 

Завідувач кафедри

Детальніше>>

 

Бойко Ніна Іванівна

доктор медичних наук, професор

 

 

Детальніше>>

 

Коломійцев Василь Іванович

доктор медичних наук, професор

 

 

 

 

Мазур Юрій Іванович

доктор медичних наук, професор

 

 

Детальніше>>

 

Чуклін Сергій Миколайович

доктор медичних наук, професор

 

Детальніше>>

 

 

Дибас Богдан Володимирович

кандидат медичних наук, доцент

 

 

 

 

Іванків Тарас Миронович

кандидат медичних наук, доцент

 

 

 

 

 

Лозинський Юрій Сільвестрович

кандидат медичних наук, доцент

 

 

 

Вацеба Роман Євгенович

кандидат медичних наук, асистент

 

 

 

 

Дутка Яромир Романович

кандидат медичних наук, доцент

 

 

 

 

Павловський Ігор Михайлович

кандидат медичних наук, асистент

 

 

 

 

Хомяк Володимир Всеволодович

кандидат медичних наук, асистент

 

 

 

 

Посівнич Михайло Миколайович

кандидат медичних наук, в/о доцент

 

 

 

 

Чукла Ростислав Орестович

кандидат медичних наук, асистент кафедри

 

 

 

 

Маріна Володимир Нуцувич

асистент кафедри

 

 

 

 

 

 

 


СТУДЕНТАМ

Тут, ви можете знайти Розклад практичних занять, календарний план лекцій, Тематичний план, Самостійна робота.А також Тестові завдання для модульного контролю предмет "хірургія"

Детальніше>>

 

ГУРТОК КАФЕДРИ

Детальніше>>

 

НАУКОВА РОБОТА

Детальніше>>