Асоціація Хірургів України

Львівський осередок

hh

Ne noceas, si juvare non potes

(Не можеш допомогти - не зашкодь)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ

Інформаційний лист №1


Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у

Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю "Актуальні питання ендокринної хірургії. Практичні та проблемні питання хірургічного лікування пацієнтів із патологією щитоподібної та прищитоподібних залозʺ

Конференція відбудеться 10-11 травня 2019 року у м. Львові.

Програма конференції окрім доповідей передбачає лекції провідних українських та іноземних фахівців присвячені таким питанням:

  • методи та особливості техніки малоінвазійних втручань у пацієнтів з патологією щитоподібної та прищитоподібних залоз;

  •  інтраопераційний нейромоніторинг;

  • невирішені проблеми первинного (полігляндулярне ураження прищитоподібних залоз), вторинного та третинного гіперпаратиреозів;

  •  генетичні аспекти та стандарти лікування пацієнтів із раком щитоподібної залози відповідно до рекомендацій Американської тиреоїдної асоціації (АТА);

  •  труднощі до-, інтра-  та післяопераційної морфологічної верифікації пухлин щитоподібної залози;

  •  особливості променевих досліджень у хворих на патологію щитоподібної та прищитоподібних залоз. 

До участі запрошуються лікарі-хірурги, ендокринологи, онкологи, радіологи, морфологи і терапевти різної спеціалізації з усіх регіонів України (планується присутність до 300 лікарів).

 
Під час конференції працюватиме виставка фармацевтичної продукції, медичної техніки, виробів медичного призначення та медичної літератури.

 

Для публікування статей у журналі необхідно подати текст до 01.04.2019 р. на електронну адресу aml.lnmu@gmail.com. Статті будуть надруковані у журналі Acta Medica Leopoliensia, який включений до міжнародних наукометричних баз і рекомендований для публікації результатів дисертаційних робіт. Публікації будуть проведені у чергових номерах журналу протягом 2019 року. Вимоги до підготовки статті вказані на електронній сторінці журналу: www.aml.lviv.ua

Статті, оформлені без дотримання вимог, публікуватися не будуть.

 

Форми участі у конференції:

• публікація статті та усна доповідь

• тільки усна доповідь

• тільки публікація статті

• тільки відвідування засідань (слухач)

 

Регламент роботи конференції:

• доповіді на пленарних засіданнях – до 20 хв.

• інші доповіді – до 10 хв.

Робочі мови конференції: українська, англійська

 

Адреса оргкомітету: 79010, м. Львів, вул. Пекарська 69, ЛНМУ імені Данила Галицького, кафедра хірургії №1.

Контактні телефони: проф. Лукавецький Олексій Васильович: +38 067-497-46-34; kaf_surgery_1@meduniv.lviv.ua.

проф. Коломійцев Василь Іванович: +38 050-317-35-92.

доц. Хом’як Володимир Всеволодович: +38067-976-63-46, khomyak@gmail.com.