ЛУКАВЕЦЬКИЙ Олексій Васильович

 

ЛУКАВЕЦЬКИЙ Олексій Васильович (4.05.1949, Львів) — професор кафедри факультетської хірургії (від 2002), проректор із міжнародних зв’язків (1993-97) та лікувальної роботи (від 2008)

Закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту (1972).

Працював: лікар відділу реанімації та інтенсивної терапії Львівської обласної клінічної лікарні (1972-73); військовий хірург (1973-75); хірург 8-ї лікарні м. Львова (1975); асистент (1975-87), доцент (1987-2002), професор (від 2002) кафедри факультетської хірургії, проректор із міжнародних зв’язків (1993-97) та лікувальної роботи (від 2008) Львівського медичного університету. Головний редактор журналу Acta Medica Leopolensia (від 2007).

Кандидат медичних наук (1974), доцент (1988), доктор медичних наук (2001), професор (2004).

Напрями наукових досліджень: діагностика та індивідуалізація лікування раку шлунка; вивчення патогенезу, клініки та удосконалення хірургічного лікування захворювань щитоподібної залози, зокрема, автоімунного тироїдиту.

Автор близько 100 наукових праць, серед них авторське свідоцтво на винахід.

Підготував 1 кандидата наук.

Основні праці: Изменения некоторых показателей иммунологической реактивности у больных раком желудка (канд. дис.). Львів, 1974; Епідеміологічна структура хірургічних захворювань щитоподібної залози у прикарпатському ендемічному вогнищі зоба. Acta Med Leopol 1997, № 1-2 (співавт.); Автотрансплантація тканини щитоподібної залози у хворих на полінодозний зоб та автоімунний тироїдит Acta Med Leopol 1999, № 2; Ультраструктура непухлинних гіперпластичних захворювань щитоподібної залози. Вісн Морфол 2000, № 1 (співавт.); Хірургічні втручання на щитоподібній залозі при автоімунному тиреоїдиті. Шпит Хірург 2000, № 2 (співавт.); Взаємний зв’язок та залежність імунної та гормональної систем в організмі хворих на автоімунний тиреоїдит. Шпит Хірург 2000, № 3; Автоімунний тироїдит (патогенез, патоморфоз, діагностика, консервативне і хірургічне лікування) (докт. дис.). Львів, 2001; Роль трансформуючого фактору росту (ТФР-?) при автоімунному тироїдиті. Ендокринологія 2001, № 6 (співавт.).

Використані матеріали: Львівський державний медичний інститут, Львів, 1994: 15, 16, 217; ЛНМУ: довідник 2009. Львів, Наутілус, 2009: 79-80; Архів ЛНМУ [фото].

О. Луцик, С. Різничок