Кафедра хірургії №2

Клініка хірургії працює на базі Львівської Обласної клінічної лікарні.

До її складу входить:

Хірургічне відділення №2 та Хірургічне відділення №3,

на базі якого знаходиться кафедра хірургії №1

Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького

Клініку у свій час очолювали відомі в світі хірургі: Л. Ридигер, А. Шрамм, Т. Островський, Ю. Караванов. Зараз клініку очолює відомий хірург-вчений акад. М.П. Павловський.

 

 

МАЗУР Юрій Іванович

 

МАЗУР Юрій Іванович (18.05.1956, Львів) — професор кафедри факультетської хірургії (від 2002).

Закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту (1979).

Працював: хірург та анестезіолог у лікарні м. Бібрка Львівської обл. (1980-83): клінічний ординатор (1983-85), аспірант (1985-88), старший лаборант (1989), асистент (1989-97), доцент (1997-2002), професор (від 2002) кафедри факультетської хірургії Львівського медичного університету.

Кандидат медичних наук (1989), доктор медичних наук (1996), доцент (1999), професор (2005).

Напрями наукових досліджень: використання гемосорбції для лікування гнійно-септичних ускладнень гострої хірургічної патології; використання алотрансплантації ембріональних тканин для поліпшення загоєння хірургічних ран, зокрема, тонкої кишки.

Автор близько 60 наукових і навчально-методичних праць, серед них 6 авторських свідоцтв на винаходи та патентів України.

Основні праці: Способ лечения септического шока. Авт Свід 1291150, 1987 р. (співавт.); Коррекция нарушений гомеостаза с использованием гемосорбции при эндогенной интоксикации у хирургических больных (канд. дис.). Львів, 1989; Біологічна проникливість кишкової рани. Клін Хірург 1995, № 1 (співавт.); Використання ембріональних трансплантатів у клініці. Acta Med Leopol 1996, № 1 (співавт.); Ембріонально-тканинна алопластика в хірургії ран (докт. дис.). Львів, 1996; Спосіб оперативного лікування пахвинної грижі за Мазуром Ю.І. Декларац Пат України № 31287 А, 2000 р.; Програмована релапаротомія в лікуванні післяопераційного перитоніту. Клін Хірургія 2003, № 4 (співавт.); Симультанна операція бандажування шлунка у хірургічному лікуванні патологічного ожиріння як супровідної патології: перший досвід. Acta Med Leopol 2003, № 9 (співавт.); Абдомінопластика при операційному лікуванні рубцевих гриж у хворих на морбідне ожиріння. Acta Med Leopol 2003, № 9 (співавт.).

Використані матеріали: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького: довідник 2004. Львів, Наутілус, 2004: 152-154; Архів ЛНМУ [фото].

О. Луцик, С. Різничок